PRIPREMA BONSAIA

Uvod

 

Bonsai u doslovnom prevodu znači stabalce u posudi. Za njegovo oblikovanje i uzgoj je potrebno mnogo više od same hortikulturne veštine, a velik je naglasak na umetničkim sklonostima samog uzgajivača. Osnovni princip je uzgajiti minijaturno stabalce koje ima sve karakteristike te biljne vrste u “normalnoj” veličini u prirodi.

U kineskoj literaturi bonsai se spominje još u X veku. Tehnika uzgoja preuzeta je iz Japana. Ova minjaturna stabla mogu da žive i preko sto godina. Naravno, ovakvi primerci su prava retkost jer je potrebno mnogo truda i umeća da se dobije takvo malo umetničko delo. Zbog toga je njegova cena opravdano visoka.

bonsai (19)