Orezivanje

Orezivanje

Tek zasađenu biljku ne treba radikalno orezati. Željeni oblik formira se najmanje nekoliko mjeseci.

Za prvo oblikovanje krošnje, grane se režu po potrebi uz stablo i to uvek odozgo prema dole. Oštrim nožem se otkloni preostali patrljak i ožiljak će biti jedva primetan. Posebno je važno uklanjanje i skraćivanje novih izdanaka u proleće. Obavezno se odstrane sve grane koje se ukrštaju ili rastu vertikalno.

Dakle, treba paziti da sve grane na deblu budu podeljene tako da se pružaju slobodno i da su po mogućnosti naspramne. Oblik stabla će doći do izražaja ako se sa prednje strane, tj. sa strane posmatrača, budu nalazile orezane grane.

Pojedine vrste neophodno je orezivati tokom cele godine. Stalnim uklanjanjem pupoljaka novih izdanaka, vremenom će se smanjiti veličina listova, što je zapravo i svrha ovog načina uzgoja.

Ne zaboravite orezati koren. Zašiljenim drvenim štapićem se odstrani stara zemlja oko korena i busen redukuje za trećinu. Otprilike za toliko se, skrate i jače korenove žile, a rezovi se okrenu ka dole. Jednu ili dve jače žile se ostave nešto duže kako bi izrasli novi korenčići.