Sadnja

Sadnja

 

Na dno posude obavezno postavite metalnu ili plastičnu mrežu preko otvora za vodu. Potom nanesite drenažni sloj šljunka pa sloj zemlje. Drvce postavite u centar posude i dodavajte zemlju tako što ćete oko korenovog vrata napraviti mali nasip, a na obodu ostaviti mali kanal za zalivanje. Ako sadite veći broj biljaka,  najvišu postavite na oko 2/3 dužine od centra, a niže sadite ka centru i suprotnom obodu. Kroz donji otvor za vodu provucite bakarnu žicu koju ste prethodno spalili da dobije zagasitu boju. Žicom omotavajte drvce i grane kako biste ih usmerili na rast u željenom obliku. Nemojte dozvoliti da se žica vremenom ureže u drvo jer to drastično umanjuje njegovu vrednost i lepotu. Bonsai traži redovno presađivanje. Mlađe biljke (do 10 godina) presađujte svake ili svake druge godine, a starije presađujte na svakih 5-6 godina. Posuda neka bude ista ili malo veća. Najpovoljniji period je u proleće, neposredno pred početak vegetacije dok drvce miruje. U slučaju da je biljka obolela ili prerasla posudu, presadite je odmah, bez obzira na vreme.