STILOVI BONSAIA

Potpuno uspravno

Drvo ovakvog izgleda javlja se kada raste na otvorenom u savršenim uslovima. Najvažnija odlika ovog stila je da krošnja bude potpuno uspravna sužavajući se od baze ka vrhu. Grane trebaju biti simetrično raspoređene i izbalansirane gledano iz svih uglova. Ovo je prilično zahtevan stil.

Pogodne vrste:  Jela, čempres, bor i smrča su veoma pogodne. Javor je takođe moguće koristiti, ali se teško prilagođava. Nije preporučljivo koristiti neke voćke i drveće koje je prirodno koso ili kvrgavo.

Tehnika uzgoja:  Da biste dobili dobar primerak uspravnog stila, pobrinite se da oko 1/3 krošnje bude razređena spreda. Prva grana baze je najduža i proporcionalno ima dužinu 1/3 čitavog drveta. Ovo je „osnovna“ grana koja je skoro okomita na stablo. Druga grana je nasuprot prve i nalazi se nešto više. Ka vrhu drveta grane se skraćuju i dobija se kupast oblik krošnje.Vrh treba da ima gušću strukturu od ostatka drveta. Poželjno je da vrh bude blago nagnut ka posmatraču. Grane bonsaia ne moraju biti strogo simetrične, mogu se prostirati pod različitim uglovima od baze do vrha.

Ovaj stil postiže se konstantnim orezivanjem izdanaka i rastućeg vrha u toku čitave godine. Neophodno je vezivanje grana kako bi se obezbedila kupasta krošnja.

 

Slika 11 Potpuno uspravan bonsai

 

Uvijeno uspravno

Kao i koso stablo, i uvijeno se u prirodi javlja kao posledica rada vetra ili senke. Krošnja se naginje levo ili desno, ali nikad ka posmatraču. Isto važi i za grane.

Pogodne vrste:  Među najpogodnijim vrstama su javor (japanski i trozubi), bukva, skoro svi četinari i nar.

Tehnike uzgoja:  Skoro je ista kao kod potpuno uspravnog stila, jedino je stablo uvijeno i malo nagnuto na neku stranu. I dalje je potrebno sužavanje krošnje, ali grane rastu slobodnije jer balansiraju na kvrgavom stablu. Kao i kod potpuno uspravnog, vrh je gušći od ostatka krošnje i uvijek se podudara sa bazom, u suprotnom dobijate koso stablo. Za oblikovanje je najpogodnije vezivanje žicom.

Jin- tehnika koja daje izgled mrtvih grana- izgleda vrlo efektno kod ovakvog drveta.

 

Slika 12 Uvijeno uspravan bonsai

 

Polukaskadno

Polukaskadni tip bonsaia, kao i kaskadni, spušta se ispod gornjeg ruba posude, ali ne prelazi nivo dna. U pripodi se javlja kada drvo raste na litici ili iznad vode. Ugao spuštanja krošnje nije precizno određen, ali drvo mora biti horizontalno ili niže. Vidljivo korenje balansira sa krošnjom.

Pogodne vrste:  Mnoge vrste su pogodne, osim strogo uspravnih. Cvetajuća trešnja, kedar i čempres su idealne za početak.

Tehnika uzgoja:  Kao što samo ime kaže, tehnika je skoro ista kao kod kaskadnog stila ( pogledati „KASKADNO“ ). Jedina razlika je što drvo ne sme rasti ispod nivoa dna posude.

 

Slika 13 Polukaskadni bonsai

Kaskadno

 

Drvo ovog stila spušta se ispod nivoa dna posude. Krošnja se sužava ka vrhu. U prirodi se može naći na liticama i na visokim planinama.

Pogodne vrste:  Sve vrste su pogodne, osim strogo uspravnih.

Tehnika uzgoja:  Ako se dobro istrenira, ovakvo drvo izgleda perfektno. Krošnja se sužava, spušta i odaje utisak da drvo vuče sila gravitacije. Sitne grane se često izvijaju tako da zajedno sa lišćem rastu prema gore. Sve što vam je potrebno za ovaj stil je visoka posuda i biljka koja podnosi ovaj položaj. Krošnja treba da se savije u „U“ formaciju kako bi rasla prema dole. Grane reba održavati okomito na stablo, a manje treba da se izviju ka gore. To ćete postići vezivanjem. Drvo obavezno posaditi u centar posude.

Slika 14 Kaskadni bonsai

 

Koso

 

Koso drveće u prirodi se javlja ako je izloženo jakom vetru ili je primorano da traži svetlost. Stablo je zakrivljeno i nagnuto pod nekim uglom. Korenje je jače na onoj strani koja je suprotna od strane naginjanja drveta da bi održalo ravnotežu.

Pogodne vrste:  Četinari su najzahvalniji i u ovom stilu. Pogodne su i vrste uvijenog stila (pogledaj „UVIJENO USPRAVNO„).

Tehnike uzgoja:  Krošnja je uvijena i naginje se levo ili desno, ali nikad ka posmatraču. Vrh  ne treba da se podudara sa bazom bonsaia. Ovo je jednostavan stil koji se postiže na nekoliko načina. Možete drvo vezati žicom dok ne postignete željeni oblik ili postavite posudu pod nekim uglom što će natjerati stablo da se nakosi. I u ovom stilu bitan je broj 3. Najniže grane grupišu se u tzv. trojke. Grupisanje počinje na 1/3 krošnje od baze. Tri najniže grane praktično okružuju stablo. Prve dve rastu blago napred na različitim visinama. Treća grana je nešto niža i raste između prve dve, ali na suprotnoj („leđnoj“) strani drveta. Ovu šemu možete pratiti do vrha, ali se trudite da drvo izgleda što prirodnije.

Slika 15 Kosi bonsai

Potpuno uspravno
Drvo ovakvog izgleda javlja se kada raste na otvorenom u savršenim uslovima. Najvažnija odlika ovog stila je da krošnja bude potpuno uspravna sužavajući se od baze ka vrhu. Grane trebaju biti simetrično raspoređene i izbalansirane gledano iz svih uglova. Ovo je prilično zahtevan stil.
Pogodne vrste: Jela, čempres, bor i smrča su veoma pogodne. Javor je takođe moguće koristiti, ali se teško prilagođava. Nije preporučljivo koristiti neke voćke i drveće koje je prirodno koso ili kvrgavo.
Tehnika uzgoja: Da biste dobili dobar primerak uspravnog stila, pobrinite se da oko 1/3 krošnje bude razređena spreda. Prva grana baze je najduža i proporcionalno ima dužinu 1/3 čitavog drveta. Ovo je „osnovna“ grana koja je skoro okomita na stablo. Druga grana je nasuprot prve i nalazi se nešto više. Ka vrhu drveta grane se skraćuju i dobija se kupast oblik krošnje.Vrh treba da ima gušću strukturu od ostatka drveta. Poželjno je da vrh bude blago nagnut ka posmatraču. Grane bonsaia ne moraju biti strogo simetrične, mogu se prostirati pod različitim uglovima od baze do vrha.
Ovaj stil postiže se konstantnim orezivanjem izdanaka i rastućeg vrha u toku čitave godine. Neophodno je vezivanje grana kako bi se obezbedila kupasta krošnja.
Slika 11 Potpuno uspravan bonsai

Uvijeno uspravno
Kao i koso stablo, i uvijeno se u prirodi javlja kao posledica rada vetra ili senke. Krošnja se naginje levo ili desno, ali nikad ka posmatraču. Isto važi i za grane.
Pogodne vrste: Među najpogodnijim vrstama su javor (japanski i trozubi), bukva, skoro svi četinari i nar.
Tehnike uzgoja: Skoro je ista kao kod potpuno uspravnog stila, jedino je stablo uvijeno i malo nagnuto na neku stranu. I dalje je potrebno sužavanje krošnje, ali grane rastu slobodnije jer balansiraju na kvrgavom stablu. Kao i kod potpuno uspravnog, vrh je gušći od ostatka krošnje i uvijek se podudara sa bazom, u suprotnom dobijate koso stablo. Za oblikovanje je najpogodnije vezivanje žicom.
Jin- tehnika koja daje izgled mrtvih grana- izgleda vrlo efektno kod ovakvog drveta.

Slika 12 Uvijeno uspravan bonsai
Polukaskadno
Polukaskadni tip bonsaia, kao i kaskadni, spušta se ispod gornjeg ruba posude, ali ne prelazi nivo dna. U pripodi se javlja kada drvo raste na litici ili iznad vode. Ugao spuštanja krošnje nije precizno određen, ali drvo mora biti horizontalno ili niže. Vidljivo korenje balansira sa krošnjom.
Pogodne vrste: Mnoge vrste su pogodne, osim strogo uspravnih. Cvetajuća trešnja, kedar i čempres su idealne za početak.
Tehnika uzgoja: Kao što samo ime kaže, tehnika je skoro ista kao kod kaskadnog stila ( pogledati „KASKADNO“ ). Jedina razlika je što drvo ne sme rasti ispod nivoa dna posude.
Slika 13 Polukaskadni bonsai

Kaskadno

Drvo ovog stila spušta se ispod nivoa dna posude. Krošnja se sužava ka vrhu. U prirodi se može naći na liticama i na visokim planinama.
Pogodne vrste: Sve vrste su pogodne, osim strogo uspravnih.
Tehnika uzgoja: Ako se dobro istrenira, ovakvo drvo izgleda perfektno. Krošnja se sužava, spušta i odaje utisak da drvo vuče sila gravitacije. Sitne grane se često izvijaju tako da zajedno sa lišćem rastu prema gore. Sve što vam je potrebno za ovaj stil je visoka posuda i biljka koja podnosi ovaj položaj. Krošnja treba da se savije u „U“ formaciju kako bi rasla prema dole. Grane reba održavati okomito na stablo, a manje treba da se izviju ka gore. To ćete postići vezivanjem. Drvo obavezno posaditi u centar posude.

Slika 14 Kaskadni bonsai
Koso

Koso drveće u prirodi se javlja ako je izloženo jakom vetru ili je primorano da traži svetlost. Stablo je zakrivljeno i nagnuto pod nekim uglom. Korenje je jače na onoj strani koja je suprotna od strane naginjanja drveta da bi održalo ravnotežu.
Pogodne vrste: Četinari su najzahvalniji i u ovom stilu. Pogodne su i vrste uvijenog stila (pogledaj „UVIJENO USPRAVNO“).
Tehnike uzgoja: Krošnja je uvijena i naginje se levo ili desno, ali nikad ka posmatraču. Vrh ne treba da se podudara sa bazom bonsaia. Ovo je jednostavan stil koji se postiže na nekoliko načina. Možete drvo vezati žicom dok ne postignete željeni oblik ili postavite posudu pod nekim uglom što će natjerati stablo da se nakosi. I u ovom stilu bitan je broj 3. Najniže grane grupišu se u tzv. trojke. Grupisanje počinje na 1/3 krošnje od baze. Tri najniže grane praktično okružuju stablo. Prve dve rastu blago napred na različitim visinama. Treća grana je nešto niža i raste između prve dve, ali na suprotnoj („leđnoj“) strani drveta. Ovu šemu možete pratiti do vrha, ali se trudite da drvo izgleda što prirodnije.

Slika 15 Kosi bonsai